java.lang.IllegalArgumentException: Ikke et gyldig klassenavn: ANDROID NDK javah

Paul Asiimwe 08/22/2017. 6 answers, 9.039 views
android-ndk android-ndk jni adt

Jeg lærer å kode Android i NDK på WINDOWS Eclipse .... har fulgt en opplæringsbok av Sylvain Ratabouil. Så im i Run | Eksterne verktøy | Eksterne verktøykonfigurasjoner ... oppretter en ny programkonfigurasjon.

Name: MyProject javah

Plassering: $ {env_var: JAVA_HOME} \ bin \ javah.exe

Arbeidsregister: $ {workspace_loc: / MyProject / bin}

Problemet kommer i argumenter ... når jeg prøver Argumenter: -d $ {workspace_loc: / MyProject / jni} com.myproject.MyAktivitet som det står i boken

jeg får når jeg klikker løp

Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException: Not a valid class name: –d 

når jeg prøver $ {workspace_loc: / MyProject / jni} com.myproject.MyActivity}

jeg får

Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException: Not a valid class name: C:\Paul\Workspace\MyProject\jni 

OPPDATERING: Jeg legger først klasse og det kjører, men finner ikke klassefilen for com.myproject

1 Comments
Guilherme 08/31/2014
Morsomt, dette virket ikke for meg. Jeg er i Mac. Dette løste stackoverflow.com/questions/9200373/...

6 Answers


Paul Asiimwe 07/13/2013.

etter videre forskning .... jeg gjorde det.

Jeg setter argumenter til

-d $ {workspace_loc: / MyProject / jni} -classpath C: \ Paul \ android-sdk-windows \ plattformer \ android-17 \ android.jar; $ {workspace_loc: / MyProject / bin / classes} com.myproject.MainActivity


Julian 07/22/2014.

Jeg bruker også lang tid på dette problemet når jeg jobber med den nevnte boken om Android NDK.

Vær oppmerksom på følgende: Java-klassenavnet er IKKE skrevet i { } , bare skriv noe som com.myproject.MyActivity

-classpath parameteren kan motta flere baner adskilt av semikolon.

I mitt tilfelle arbeidet disse parametrene:

Location:

$NO 

Working Directory:

$NO 

Arguments:

-d ${workspace_loc:/myproject/jni} -classpath ${workspace_loc:/myproject/bin/classes};"C:\Eclipse\sdk\platforms\android-18\android.jar" com.myproject.MyActivity 

(BTW: Den riktige Adroid.jar-filen er referert inne i Eclipse-prosjektet.)


community wiki 12/20/2014.

Jeg står også overfor det samme problemet i kveld, jeg fant en mindre kjedelig måte som å følge ...

  1. som "Sted" angir javaen fra systemet ditt
  2. som "Arbeidsregister" angir prosjektets bin / klassekatalog ( $NO )
  3. som "Argument" angi jni-mappen som utdatakatalog og pek ut klassen som du vil kjøre javahen på ( -d "$ {workspace_loc: / HelloWorld / jni}" com.example.helloworld.MainActivity )

NB: Ikke glem det dobbelte qoute (") rundt utgangen i tredje trinn ( "$NO )

Et fullt bilde følger også med

Alle tre trinn i et enkelt bilde


Saket 06/29/2014.

vel i tilfelle ...

1-> Goto (cd C: \ Program Files \ Java \ jdk1.7.0_60 \ bin)

2-> C: \ Programmer \ Java \ jdk1.7.0_60 \ bin> javah -jni -classpath F: \ Android_OpenGLES \ FibonacciNative \ bin \ classes -d F: \ Android_OpenGLES \ FibonacciNative \ jni \ com.example.fibonaccinative. FibLib

uten å opprette / bruke miljøvariabel ...


CoDe 08/12/2015.

Etter at jeg prøvde med hell

javah com.sense.kios.Calculation 

Note: Include package name.

I tilfelle hvis javah ikke ble funnet som en kommando og du får

The program 'javah' can be found in the following packages:
 * gcj-4.6-jdk
 * gcj-4.7-jdk
 * openjdk-7-jdk
 * openjdk-6-jdk
Try: sudo apt-get install  

bruk direkte banen til jdk banen, i mitt tilfelle er det /usr/lib/jvm/jdk1.8.0/bin/javah .


Dhiraj Himani 07/29/2017.

JA DET ER KORREKT mer abstrakt ville være

-d ${workspace_loc:/MyProject/jni} -classpath ${env_var:ANDROID_SDK_HOME}\platforms\android-16\android.jar;${workspace_loc:/MyProject/bin/classes} com.myproject.MyActivity 

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags