buildozer android NDK laster ikke ned Ubuntu

fadii 09/05/2017. 1 answers, 80 views
python ubuntu android-ndk android-ndk kivy buildozer

Jeg bruker OS Ubuntu 16.04 LTS. Jeg har installert buildozer i python2 og python3.The android sdk er installert, men buildozer viser feil mens du laster ned android NDK. Vennligst hjelp meg med å løse dette problemet. Følgende er Error.

# Downloading http://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r9c-linux-x86_64.tar.bz2
Traceback (most recent call last):
 File "/home/fadii/.local/bin/buildozer", line 11, in   sys.exit(main())
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/scripts/client.py", line 13, in main
  Buildozer().run_command(sys.argv[1:])
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/__init__.py", line 1026, in run_command
  self.target.run_commands(args)
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/target.py", line 91, in run_commands
  func(args)
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/target.py", line 101, in cmd_debug
  self.buildozer.prepare_for_build()
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/__init__.py", line 175, in prepare_for_build
  self.target.install_platform()
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/targets/android.py", line 499, in install_platform
  self._install_android_ndk()
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/targets/android.py", line 309, in _install_android_ndk
  cwd=self.buildozer.global_platform_dir)
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/__init__.py", line 671, in download
  urlretrieve(url, filename, report_hook)
 File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1760, in retrieve
  block = fp.read(bs)
 File "/usr/lib/python3.5/tempfile.py", line 622, in func_wrapper
  return func(*args, **kwargs) 

1 Answers


Haphi 02/12/2017.

Jeg hadde akkurat det samme problemet. Da jeg prøvde adressen til NDK, fant jeg ut at google hadde endret nettadressen til NDK.

Buildozer er konfigurert med: http://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r9c-linux-x86_64.tar.bz2

Men for øyeblikket er det: http://dl.google.com/android/ndk/android-ndk-r9c-linux-x86_64.tar.bz2

Løsningen er å laste ned ndk manuelt fra arbeidsadressen, pakke ut den og legge den pakkede mappen som ny undermappe inn i:

/home//.buildozer/android/platform/ 
2 comments
fadii 02/14/2017
Takk, det virket.
Haphi 02/14/2017
Glad for å høre det! Men hvis du støter på flere problemer, bør du kanskje også vurdere å prøve å bruke en bestemt versjon av builddozer via: 1) git clone https://github.com/kivy/buildozer 2) cd i katalogen og få en bestemt utgivelse, for eksempel: git checkout tags/v0.32 3) python setup.py build

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags