UE4 NDK android-19 kan ikke finne 'log2'

wwwcsw 07/19/2017. 1 answers, 47 views
android android android-ndk android-ndk unreal-engine4

Jeg har et problem med en run-time-feil som sier

forårsaket av: java.lang.UnsatisfiedLinkError: Kan ikke laste inn bibliotek: reloc_library [1307]: 1838 kan ikke finne 'log2' ...

De høyere versjonene over 19 er fine, men på enheter i versjonen lavere enn 19, er spillet mitt krasjet av grunnen.

Hva jeg gjorde er

Jeg erklærte to definisjoner av log2 og log2f på mygame.h

#include "CoreMinimal.h"
#define log2f(x) (logf(x)/logf(2.0f))
#define log2(x) (log(x)/log(2))

DECLARE_LOG_CATEGORY_EXTERN(LogGhost, Log, All); 

Men fortsatt fungerer det ikke.

1 Answers


Sung 07/29/2017.

Problemet ble løst etter UE4.16.3

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags