Slå på kompilatoroptimalisering for Android Studio-feilsøking via Cmake

Bram 07/26/2017. 1 answers, 75 views
android-studio android-studio android-ndk android-ndk cmake

Jeg bruker Android Studio 3.0 til min NDK-baserte app. For C ++-koden bruker jeg CMake som ekstern byggmester .

Dette fungerer bra, jeg kan lage feilsøking og slippe binærfiler.

Jeg vil imidlertid gjerne slå på kompilatoroptimaliseringer (si -03) for en del av C ++-koden (fysikkmotoren), ikke bare for utgivelsesbyggingen, men også for debug-byggingen.

Så skape mesteparten av debug-bygningen som det er uten optimalisering, men jeg vil at et av de statiske biblioteksmålene skal bygges med kompilatoroptimalisering aktivert.

Hvordan kan jeg gå om dette?

Jeg har CMakeLists for et statisk biblioteksmål som blir inkludert ved hjelp av add_subdirectory () -direktivet i CMakeLists-filen på toppnivå.

Merk at jeg peker på CMakeLists øverste nivå i appens build.gradle-fil som denne:

externalNativeBuild {
    cmake {
        path '../../Android/jni/CMakeLists.txt'
    }
} 

1 Answers


Bram 07/26/2017.

Det viser seg at du kan bruke target_compile_options () makroen i CMakeLists.txt med en config-spesifikasjon som denne:

target_compile_options(opende PRIVATE
"$<$:-O3>"
"$<$:-O3>"
) 

Denne makroen legger til de eksisterende kompileringsalternativene.

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags