Opprett en C ++-klasse og bruk den klassen i en annen C ++ klasse som inneholder JNI-metoder i ndk android

Amjad Khan 07/27/2017. 1 answers, 51 views
android android c++ android-ndk android-ndk native

I Android står jeg overfor problemer med å koble to cpp-klasser i innfødt Android. Jeg har testet med enkeltklassen, det fungerer fint.

men når jeg har opprettet en annen fil og nå står overfor et problem i å koble det med gjeldende cpp-fil.

MainClass.cpp

#include #include "native-handler.h"

extern "C"
JNIEXPORT jstring JNICALL
Java_com_example_fragment_SampleFragment_setTitle(JNIEnv *env,jobject instance,jobject context) {

  ClassNativeHandler classNativeHandler;
  return classNativeHandler.getType(env,context);
} 

native-handler.cpp

#include #include "native-handler.h"

jstring jstringObject;

jstring ClassNativeHandler::getType(JNIEnv *env, jobject contextObject) {
  jstring jstringObject = env->NewStringUTF("Hello world");
  return jstringObject;
}

void ClassNativeHandler::setType(jstring string) {
  myType = string;
  jstringObject = string;
} 

native-handler.h

#ifndef SAMPLE_NATIVE_HANDLER_H
#define SAMPLE_NATIVE_HANDLER_H

#include #include class ClassNativeHandler
{
private:
  jstring myType;

public:
  void setType(jstring string);
  jstring getType(JNIEnv *env, jobject contextObject);
  jstring getHeaderName(JNIEnv *env);

};

#endif //SAMPLE_NATIVE_HANDLER_H 

Android.mk

LOCAL_PATH := $(call my-dir)

include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_MODULE := Native
LOCAL_SRC_FILES := ../cpp/mainClass.cpp
LOCAL_C_INCLUDES := ../cpp/native-handler.h
LOCAL_LDLIBS := -lz -llog -ljnigraphics
include $(BUILD_SHARED_LIBRARY) 

Feil: Udefinert referanse til `ClassNativeHandler :: getType (_JNIEnv *, _jobject *) '

På denne linjen returnerer classNativeHandler.getType (env, kontekst);

Så jeg kan ikke bygge .so filen. Vennligst veiled meg

1 Comments
Joe C 07/27/2017
Hva har dette spørsmålet å gjøre med Java?

1 Answers


taskinoor 07/27/2017.

Du har ikke utarbeidet native-handler.cpp . Du må spesifisere den i LOCAL_SRC_FILES slik at NDK kompilerer den.

LOCAL_SRC_FILES := ../cpp/mainClass.cpp ../cpp/native-handler.cpp

3 comments
Amjad Khan 07/27/2017
Nå kan jeg kompilere filen, men få feil på å kjøre programmet som {JNI DETECTED ERROR IN APPLICATION: bruk av slettet lokal referanse 0x7f5bc55a3d}
taskinoor 07/27/2017
Inside ClassNativeHandler::getType du har definert lokal jstring jstringObject skygger effektivt det globale jstringObject som kan forårsake den ugyldige lokale referansefeilen.
Amjad Khan 07/27/2017
Det er ikke lagret i minnet når du peker igjen til stedet blir null, slik at du får feil på ClassNativeHandler::getType Som bruker locai variabel jstring jstringObject

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags