kompilere dlib og opencv med android ndk

bendaf 07/28/2017. 1 answers, 101 views
android android build android-ndk android-ndk dlib android-studio-2.3

Jeg er en Android-utvikler, men jeg er ny til Android NDK, vennligst hjelp, eller fortell meg hva annet du trenger / hvordan vil du prøve å løse denne typen problem.

Jeg brukte denne dlib for android eksempel og den offisielle opencv for android biblioteket og jeg vil gjerne integrere de to i ett program. Når jeg prøver å bygge prosjektet får jeg følgende feil:

FAILURE: Build failed with an exception.

* What went wrong:
Execution failed for task ':openCVSamplefacedetection:externalNativeBuildDebug'.
> Build command failed.
 Error while executing process /home/feli/Android/Sdk/ndk-bundle/ndk-build with arguments {NDK_PROJECT_PATH=null APP_BUILD_SCRIPT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/Android.mk NDK_APPLICATION_MK=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/Application.mk APP_ABI=mips64 NDK_ALL_ABIS=mips64 NDK_DEBUG=1 APP_PLATFORM=android-21 NDK_OUT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj NDK_LIBS_OUT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/lib /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj/local/mips64/libdetection_based_tracker.so}
 [mips64] Compile++   : detection_based_tracker <= DetectionBasedTracker_jni.cpp
 [mips64] Prebuilt    : libopencv_java3.so <= /home/feli/Android/openCV/OpenCV-android-sdk/sdk/native/jni/../libs/mips64/
 [mips64] SharedLibrary : libdetection_based_tracker.so
 /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj/local/mips64/objs-debug/detection_based_tracker/DetectionBasedTracker_jni.o: In function `dlib_check_consistent_assert_usage':
 /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/dlib/dlib/threads/threads_kernel_shared.h:44: undefined reference to `USER_ERROR__missing_dlib_all_source_cpp_file__OR__inconsistent_use_of_DEBUG_or_ENABLE_ASSERTS_preprocessor_directives_'
 clang++: error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)
 make: *** [/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj/local/mips64/libdetection_based_tracker.so] Error 1


* Try:
Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output. 

Mitt første gjetning var at jeg har / ikke inkludert kilde.cpp i min Android.mk, men å plassere den til src-filene løste ikke porblemet. Her er min Android.mk:

LOCAL_PATH := $(call my-dir)

## Build dlib to static library
include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_MODULE := dlib
LOCAL_C_INCLUDES := $(LOCAL_PATH)/dlib

LOCAL_SRC_FILES += \
        $(LOCAL_PATH)/dlib/dlib/all/source.cpp \
        $(LOCAL_PATH)/dlib//dlib/threads/threads_kernel_shared.cpp \
        $(LOCAL_PATH)/dlib/dlib/entropy_decoder/entropy_decoder_kernel_2.cpp \
        $(LOCAL_PATH)/dlib/dlib/base64/base64_kernel_1.cpp \
        $(LOCAL_PATH)/dlib/dlib/threads/threads_kernel_1.cpp \
        $(LOCAL_PATH)/dlib/dlib/threads/threads_kernel_2.cpp

LOCAL_EXPORT_C_INCLUDES := $(LOCAL_C_INCLUDES)
include $(BUILD_STATIC_LIBRARY)

# Build opencv
include $(CLEAR_VARS)
OPENCVROOT := ~/Android/openCV/OpenCV-android-sdk
OPENCV_CAMERA_MODULES:=on
OPENCV_INSTALL_MODULES:=on
OPENCV_LIB_TYPE := SHARED
include ${OPENCVROOT}/sdk/native/jni/OpenCV.mk

LOCAL_MODULE   := detection_based_tracker
LOCAL_C_INCLUDES += $(LOCAL_PATH)
LOCAL_SRC_FILES := DetectionBasedTracker_jni.cpp

LOCAL_LDLIBS   += -lm -llog -ldl -lz -ljnigraphics
LOCAL_CPPFLAGS += -fexceptions -frtti -std=c++11

# LOCAL_STATIC_LIBRARIES += dlib

include $(BUILD_SHARED_LIBRARY) 

Kanskje er NDK_PROJECT_PATH=null problemet? Så hvorfor bygger de to bibliotekene separat? Eller hva mer kan problemet være? Jeg prøvde mye å endre Android.mk, men det fungerer er et mysterium for meg. Eventuell hjelp eller mening ville være nyttig.

EDIT:

Når jeg kommenterer LOCAL_STATIC_LIBRARIES += dlib raden, fikk jeg følgende unntak:

Build command failed.
 Error while executing process /home/feli/Android/Sdk/ndk-bundle/ndk-build with arguments {NDK_PROJECT_PATH=null APP_BUILD_SCRIPT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/Android.mk NDK_APPLICATION_MK=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/Application.mk APP_ABI=mips64 NDK_ALL_ABIS=mips64 NDK_DEBUG=1 APP_PLATFORM=android-21 NDK_OUT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj NDK_LIBS_OUT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/lib /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj/local/mips64/libdetection_based_tracker.so}
 [mips64] Compile++   : detection_based_tracker <= DetectionBasedTracker_jni.cpp
 [mips64] Compile++   : dlib <= source.cpp
 In file included from /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/dlib/dlib/all/source.cpp:76:
 In file included from /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/dlib/dlib/all/../gui_widgets/fonts.cpp:14:
 /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/dlib/dlib/all/../gui_widgets/nativefont.h:27:10: fatal error: 'X11/Xlib.h' file not found
 #include      ^~~~~~~~~~~~
 1 error generated.
 make: *** [/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj/local/mips64/objs-debug/dlib//home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/dlib/dlib/all/source.o] Error 1 
5 Comments
Alex Cohn 07/28/2017
Trenger du virkelig MIPS bygge? Hvis du har tenkt å kjøre appen din på ARM-enheter, legger du abiFilters= "armeabi_v7a" til build.gradle script.
bendaf 07/30/2017
Jeg kjører på abi arm64-v8a, men jeg endrer også den opprinnelige c ++-koden, så jeg antar at jeg må bygge den også.
Alex Cohn 07/30/2017
Du bør ikke kommentere LOCAL_STATIC_LIBRARIES += dlib
bendaf 07/31/2017
Jeg har redigert spørsmålet mitt, vennligst sjekk det hvis du har tid
1 Alex Cohn 07/31/2017
Nei, du bør ikke bekymre deg for NDK_PROJECT_PATH , slik at Android Studio konfigurerer den opprinnelige bygningen via ndk-build . Men dlib er strukturert rundt cmake , så bør cmake brukes der.

1 Answers


Alex Cohn 07/31/2017.

dlib bruker cmake , og det er ikke et trivielt oppsett. Det kan ta lang tid å få en erfaring profesjonell til å forberede ndk-build skriptene for dette biblioteket.

Jeg foreslår at du bygger ditt eget bibliotek med cmake , i stedet for ndk-build . Du kan finne et eksempel på et eget bibliotek som bruker OpenCv på GitHub .

Jeg foreslår også at du starter med abiFilters satt til bare en mest relevant ABI, og bare når du ser at alt fungerer for deg, kan du bygge prosjektet ditt for andre ABIer. Husk at for noen biblioteker kan porting til alle ABIer være vanskelig. Og hvis du ikke har en plattform for å utføre minst en kort sunnhetssjekk for noen ABI, er det ingen mening å bygge for det.

1 comments
bendaf 07/31/2017
Takk, jeg vil prøve det!

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags