Android Studio Error: (147, 17) feil: 'DevMem2D_ <unsigned char>' er utdatert [-Rerror, -Wdeprecated-deklarasjoner]

Mahdi Askarirad 07/30/2017. 0 answers, 20 views
c++ android-studio android-studio opencv android-ndk android-ndk opencv-stitching

Når jeg legger til noen av disse linjene:

#include "opencv2/stitching/detail/autocalib.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/matchers.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/motion_estimators.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/seam_finders.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/warpers.hpp"
#include "opencv2/stitching/warpers.hpp" 

inn i en .cpp-fil, gir den følgende feil:

Error:(147, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]
Error:(148, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]
Error:(149, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]
Error:(150, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]

Error:Execution failed for task ':app:ndkBuild'. 

Behandle 'kommando' / hjem / dev / Android / Sdk / ndk-bundle / ndk-build '' ferdig med null null-verdi 2

Men når du legger til andre #include ... fungerer det bra. FYI det er helt fint i Windows med feil i Ubuntu.

No Answers Yet

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags